Home / ทำความสะอาดกระจก

ทำความสะอาดกระจก

เช็คกระจก

1. ใช้บันไดสไลด์  ตั้งนั่งร้าน หรือรถกระเช้า สำหรับการทำความสะอาดกระจกที่ความสูงไม่มาก
2. โรยตัว โดยทีมสไปรเดอร์แมน ทีมีความเชี่ยวชาญ สำหรับการทำความสะอาดอาคารสูง
3. ทำความสะอาดขอบเฟรมด้วยน้ำยาเฉพาะ
4. ทำความสะอาดกระจกด้วยน้ำยาที่มีคุณภาพ

Top